noikarrier.hu
noikarrier.hu

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Nők Világkonferenciájának célja:
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség utóbbi 4 évben megvalósított programjai, országos és nemzetközi tevékenysége, kapcsolatrendszere és tapasztalatai alapján olyan projektet indít el, amelya világban élő magyar nőket kívánja megszólítani és mozgósítani a magyar nők esélyegyelőségé-nek előmozdítása érdekében, szakmai tudásuk és Magyarország iránti személyes elkötelezettségük alapján, ezzel is hozzájárulva a magyar demokrácia erősödéséhez és az ország felemelkedéséhez.

  • bátorítani és erősíteni a magyar diaszpóra (szomszédos országok és nyugati) valamint az anyaországi magyar nők együttműködését és hálózatait,
  • megismertetni a magyar származású nők hozzájárulását a gazdaság, a politika, a tudomány, a kultúra, a média és a sport területén,
  • bemutatni a magyar nők tevékenységét a globális problémák megoldásában, a béke megőrzésében és a humánus értékek képviseletében,
  • elősegíteni a nyugati diaszpórában élő fiatal generációk kapcsolatépítését az anyaországgal.

Előzmény

A MNKSZ 2006-ban megvalósított „Nők a politikai hatalomban" projekt keretében kiadta

Dr. Koncz Katalin egyetemi tanár, a magyarországi nőtudomány kiemelkedő, nemzetközi hírnévvel rendelkező szakértője és publikálója 450 oldalas „Nők a politikai hatalomban - Számvetés a rendszerváltástól napjainkig" című könyvét, benne magyar, angol, francia és német nyelvű összefoglalóval.

A könyv részletesen elemezte a nők politikai hatalomban való részvételét parlamenti, kormányzati, önkormányzati és civilszervezeti szinteken, valamint megvizsgálta az európai összehasonlításban nem kielégítő női részvétel okait, társadalmi szerepvállalását és megállapította lemaradásunkat a nemzetközi szinthez viszonyítva.

A nők politikai hatalomban való részvételének előmozdítása érekében széleskörű politikai-társadalmi erőket mozgósított a MNKSZ a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen megszervezett konferenciája, amely a „2007 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára - Európai Év" bevezető eseménye volt.

A Konferencia azért volt egyedülálló és példamutató, mert együttműködési szándék mutatkozott meg a civilszféra, a parlamenti pártok, a multinacionális üzleti szféra és az Európai Unió legmagasabb szintű intézményei részéről a magyar női esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Ennek értékét tovább növelte az a tény, hogy ebbe az együttműködésbe bekapcsolódott az USA magyarországi nagykövete is, valamint a Kanadai Nagykövetség képviselője is részt vett a konferencián.

A Konferencia aktualitása
A világ különböző országából a konferenciára érkező, magukat magyarnak valló nők egyben más- más kultúrát is magukkal hoznak. Már a részvételük is lehetővé teszi, hogy betöltsék a kulturális híd jelképes szerepét az anyaországi és azon országok kultúrái között, ahol most élnek.

Ezzel együtt ők számtalan, beszédes példáját tudják adni annak, hogy vállalt hazájukban hogyan vált valóra a női esélyegyenlőség, éppen az Európai Unió 2007.évi esélyegyenlőségének évében.

A világban egyre fokozódó migrációs trend hatására, a már eddig is több nép lányait és fiait befogadó országok egyre inkább multikulturális országokká válnak. Ezt a tendenciát felismerve, az Európai Unió a 2008. évet a Kultúrák párbeszéde évének minősítette.

Így a mi konferenciánk, a Magyar Nők Világkonferenciája teljes szinkronba kerül mind a világ, mind az európai folyamatokkal, s mintegy bevezető eseményként szolgálja az EU jövő évi célját, ,és példát ad arra, hogyan lehet a világban élő magyar nőkön keresztül két korszerű, a világ javát szolgáló eszmeiséget egyszerre képviselni.

 

SAJTÓANYAG

Letöltés (PDF)

 

Ajánlás

 http://www.magyarnok.hu/kepek/mpm_121.gif
Kathryn Livingston, író, New York

Budapesti születésemből és a neveltetésemben kulcsszerepet játszó, a kultúra iránti mély elköteleződést és a világi szerepvállalást egyaránt jelentő magyar kulturális örökségemből kifolyólag teljesen magával ragadott az a lehetőség, hogy újságíróként és írónőként szerzett tapasztalataimat megoszthassam a karrierjük kezdetén álló fiatal magyar nőkkel. Szívvel-lélekkel támogatom ezt a kezdeményezést, mivel magam is úgy vélem, hogy a magyar nők általában kiemelkedően tehetségesek, elszántak és energikusak. Ha nagy hangsúlyt fektetnek a tanulásra, s emellett kellő szorgalommal és motivációval rendelkeznek, bármit el tudnak érni. S ami még fontosabb: ha elkötelezik magukat és maximálisan összpontosítanak a kihívásokra, nemcsak hogy személyes céljaikat valósíthatják meg, de személyiségük határain túllépve valóban eredményesen járulhatnak hozzá a világ jobbá tételéhez.


Hun Eng Deu

eXTReMe Tracker
Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja